Máme pripravené dopyty z Vašej kategórie
Teraz 0 € paušálny poplatok (platí do 1. 10. 2023)
Ďalších 120 dopytov pre Vašu firmu. Zanechajte nám Váš kontakt.

Dopyty z kategórie: Odpratávanie snehu a čistenie komunikácií

    Nájdené 32 dopytov
Za posledný týždeň 0 dopytov
Za posledný mesiac 1 dopytov
Za posledný rok 16 dopytov

Magazín Mojedopyty.sk

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je zimná údržba miestnych komunikácií - pod zimnou údržbou môžeme rozumieť činnosti, ktorými sa zabezpečuje zjazdnosť a schodnosť komunikácií v zimnom období - zimná údržba pozostáva z posypu ciest a chodníkov, ich odhŕňania a dočisťovania či už za pomo...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je čistenie miestnych ciest - čistenie miestnych ciest, chodníkov a spevnených plôch verejných priestranstiev, ich zimná údržba a výsyp uličných košov umiestnených na verejných priestranstvách na území mesta - bližšie informácie v prílohe Lokalita:...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je celoročná údržba areálu a zelene - čistenie areálu /strojné, ručné zametanie/, kosenie trávnikov, starostlivosť o zeleň, odhŕňanie snehu kolesovým traktorom, pluhovanie, posyp komunikácií vrátane presunu techniky, zimná údržba chodníkov a schodísk ruč...

Hľadám: upratovacie služby Popis: - hľadáme subdodávateľa zimnej údržby pre komunikácie vo výrobnom závode Rozsah: - vykonávanie pravidelnej zimnej údržby podľa potreby. Zmluvný vzťah na viac rokov/zimných sezón Lokalita: - Kežmarok Termín: - od 2023 Doplňujúce informácie: - kon...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je výkon zimnej údržby ciest - predmetom zákazky je výkon zimnej údržby ciest prevádzkou dopravných prostriedkov na strategicky významných účelových komunikáciách pluhovaním - celková dĺžka úseku je 7,855 km - bližšie informácie v prílohe Lokalita:...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je výkon zimnej údržby ciest - výkon zimnej údržby ciest prevádzkou dopravných prostriedkov na strategicky významných účelových komunikáciách pluhovaním - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Kežmarok Termín pre podanie ponúk: - 19.12....

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je zimná údržba miestnych komunikácií - predmetom zákazky je Výkon zimnej údržby ciest prevádzkou dopravných prostriedkov na strategicky významných účelových komunikáciách pluhovaním - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Kežmarok Termí...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je výkon zimnej údržby ciest - výkon zimnej údržby ciest prevádzkou dopravných prostriedkov na cestách pluhovaním - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Stará Ľubovňa Termín pre podanie ponúk: - 09.12.2022 do 10:00 hod. Hodnota: -...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je výkon zimnej údržby v meste - predmetom zákazky je výkon zimnej údržby v meste spočívajúca v strojnom aj ručnom odstraňovaní snehu z ulíc, miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev, posýpanie miestnych komunikácií a chodníkov posypov...

Hľadám: stavebné práce Popis: - dopytujem menšie výkopové práce a pomocné práce v exteriéri Rozsah: - potrebujeme vykopať v zemine ryhu dĺžka 6 m, hĺbka 80 cm a šírka 25 cm - okrem toho potrebujeme rozobrať voľne položenú betónovú podlahu cca 50 m2, vyčistiť náletové trávy a podobné práce...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je zimná údržba miestnych komunikácií - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Banská Bystrica Termín pre podanie ponúk: - 15.11.2022 do 09:00 hod.

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je zimná údržba chodníkov a spevnených plôch verejných priestranstiev - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Banská Bystrica Termín pre podanie ponúk: - 15.11.2022 do 09:30 hod.

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je zimná údržba 2022/2023 - predmetom zákazky je vykonávanie zimnej údržby na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy, účelových komunikácii a chodníkov, odstavných plôch a verejných priestranstiev vo vlastníctve mesta, za podmienky dodržania platných...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je zimná údržba vybraných objektov - bližšie informácie na vyžiadanie Lokalita: - okres Košice Termín pre podanie ponúk: - 02.11.2022 do 10:00 hod. Hodnota: - 62.100,00 € bez DPH

Hľadám: služby Popis: - mám záujem o zimnú údržbu - odhrnutie snehu Špecifikácia: - areál má 21.000 m2, viď príloha - malo my sa jednať o pravidelnú údržbu (odhrnutie snehu z komunikácií a chodníkov, posyp štrkodrvou a soľou ) a o nepravidelnú údržbu - v prípade mimoriadne zlých poveternos...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je zimná údržba miestnych komunikácií - odhŕňanie snehu na miestnych komunikáciách mechanizmami - posyp miestnych komunikácií chemickým posypovým materiálom (priemyselná posypová soľ na báze chloridu sodného), inertným posypovým materiálom s frakciou 2...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je lokálne dodatočné čistenie miestnych komunikácií a spevnených plôch - bližšie informácie na vyžiadanie Lokalita: - okres Bratislava Termín pre podanie ponúk: - 26.09.2022 do 09:00 hod. Hodnota: - 20.000,00 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je zimná a letná údržba na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy a chodníkoch - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Bratislava Termín pre podanie ponúk: - 30.09.2022 do 09:00 hod. Hodnota: - 178.700,00 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je čistenie plôch mulčovaním a orez drevín pri cestách II. a III. triedy - odstránenie náletových a divorastúcich drevín do priemeru max. 15 cm (90% drevín do 7 cm) špeciálnou technikou (mulčovač/lesná fréza na pohyblivom ramene s minimálnym dosahom 6 m...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je zimná údržba v areáli - odhŕňanie snehu kolesovým traktorom, pluhovanie, posyp komunikácií vrátane presunu techniky, zimná údržba chodníkov a schodísk ručne, zimný ručný posyp drťou a soľou - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Prešov...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projekte

Projekt MojeDopyty.sk združuje 132 006 dopytov na jednom mieste. Využíva spoluprácu s najvýznamnejšími zdrojmi obchodných príležitostí v SR a zaisťuje tak podiel presahujúci 70 % všetkých dopytov a verejných zákaziek dostupných na slovenskom internete. Táto služba predstavuje moderný spôsob ako získavať nových zákazníkov s revolučným konceptom platby za realizáciu zákazky.

MojeDopyty.sk © 2023 | všetky práva vyhradené