Máme pripravené dopyty z Vašej kategórie
Teraz 0 € paušálny poplatok (platí do 21. 7. 2024)
Ďalších 120 dopytov pre Vašu firmu. Zanechajte nám Váš kontakt.

Dopyty z kategórie: Vykonávanie analýz

    Nájdené 30 dopytov
Za posledný týždeň 0 dopytov
Za posledný mesiac 0 dopytov
Za posledný rok 6 dopytov

Magazín Mojedopyty.sk

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je vypracovanie koncepcie budovania cyklodestinácie - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Košice Termín pre podanie ponúk: - 19.10.2023 do 10:00 hod. Hodnota: - 46.555,56 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je štúdia realizovateľnosti cyklistickej komunikácie spolu s posúdením vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie II. - účelom štúdie je stanovenie optimálneho smerového vedenia z technického, ekonomického, ekologického, majetkovoprávneho hľadisk...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je vypracovanie dopadovej analýzy pre modernizáciu/rozvoj systémov Komunikácia s registrom účtovných závierok (KRUZ), VAT information ex-change system (VIES), VAT Refund (VREF) - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Bratislava Termín pr...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je vypracovanie a dodanie štúdie uskutočniteľnosti pre vytvorenie digitálnej platformy údajov o energetickej hospodárnosti fondu budov - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Bratislava Termín pre podanie ponúk: - 08.09.2023 do 10:00 ho...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie v objektoch - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Košice Termín pre podanie ponúk: - 21.08.2023 do 10:00 hod. Hodnota: - 61.743,00 € bez DP...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je zameranie súčasného stavu a overovacia štúdia uskutočniteľnosti rekonštrukcie objektu, vrátane konzultačnej činnosti - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Bratislava Termín pre podanie ponúk: - 21.08.2023 do 10:00 hod. Hodnota:...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je štúdia uskutočniteľnosti k projektu Centrálny register hospodárskych zvierat - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Bratislava Termín pre podanie ponúk: - 14.07.2023 do 10:00 hod. Hodnota: - 55.800,00 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je audit kybernetickej bezpečnosti - predmetom zákazky je vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Bratislava Termín pre podanie ponúk: - 08.06.2023 do 09:30 hod. Hodnota: - 11.275,00 € bez...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je transformácia údajov -zmapovanie súčasného systému - predmetom zákazky je identifikácia dátových entít, ich producentov, konzumentov a vzťahov pomocou existujúcich nástrojov IBM ADDI - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Bratislava...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je komparatívne porovnanie národného projektu Digitálny príspevok pre žiakov SR /Digitálny žiak/ s modelmi používanými v členských štátoch EÚ a odporúčania pre ďalšie pokračovanie - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - Slovenská republika Term...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je štúdia o možnej výmene údajov medzi spoločnosťami - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - Slovenská republika Termín pre podanie ponúk: - 23.03.2023 do 10:00 hod.

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je Monitoring a analýza siete Inštitútu znalostného pôdohospodárstva a inovácií - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Nitra Termín pre podanie ponúk: - 02.03.2023 do 09:00 hod. Hodnota: - 89.450,00 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je stanovenie koncentrácie dioxínov a ťažkých kovov v spalinách spaľovní RAO PS06 (obj. 808) a PS45 (obj. 809) - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Trnava Termín pre podanie ponúk: - 28.02.2023 do 09:00 hod. Hodnota: - 68.699,00...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je štúdia o možnej výmene údajov - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Bratislava Termín pre podanie ponúk: - 27.10.2022 10:00 hod.

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky sú služby súvisiace s monitorovaním a vyhodnocovaním efektivity aplikovaného materiálu a technológií - služby súvisiace s monitorovaním a vyhodnocovaním efektivity aplikovaného materiálu a technológií - monitorovanie a vyhodnocovanie skupiny seniorov žij...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je štúdia pre zlepšovanie ekologického statusu domácností so zameraním na energetickú efektívnosť - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Bratislava Termín pre podanie ponúk: - 08.08.2022 do 11:00 hod. Hodnota: - 91.100,00 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je štúdia realizovateľnosti: Integračná platforma - bližšie informácie na vyžiadanie Lokalita: - okres Bratislava Termín pre podanie ponúk: - 01.08.2022 do 12:00 hod. Hodnota: - 68.750,00 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je analýza využiteľnosti technológií BL44, 100 a DBL 44/2 - predmetom zákazky je vypracovanie analýzy ďalšej využiteľnosti bitumenačných liniek PS44, PS100 a DBL PS44/2 inštalovaných v SO809 a najmä posúdenie potreby ich zachovania a prípadného opätovnéh...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je analýza využiteľnosti technológií BL44, 100 a DBL 44/2 - predmetom zákazky je vypracovanie analýzy ďalšej využiteľnosti bitumenačných liniek PS44, PS100 a DBL PS44/2 inštalovaných v SO809 a najmä posúdenie potreby ich zachovania a prípadného opätovnéh...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je analýza (štúdia uskutočniteľnosti) a vypracovanie dokumentácie pre projekt na zriadenie fondu psychodiagnostických metód a na digitalizáciu registra psychológov - bližšie informácie na vyžiadanie Lokalita: - okres Bratislava Termín pre podanie...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projekte

Projekt MojeDopyty.sk združuje 159 254 dopytov na jednom mieste. Využíva spoluprácu s najvýznamnejšími zdrojmi obchodných príležitostí v SR a zaisťuje tak podiel presahujúci 70 % všetkých dopytov a verejných zákaziek dostupných na slovenskom internete. Táto služba predstavuje moderný spôsob ako získavať nových zákazníkov s revolučným konceptom platby za realizáciu zákazky.

MojeDopyty.sk © 2024 | všetky práva vyhradené