Máme pripravené dopyty z Vašej kategórie
Teraz 0 € paušálny poplatok (platí do 4. 12. 2022)
Ďalších 120 dopytov pre Vašu firmu. Zanechajte nám Váš kontakt.

Dopyty z kategórie: Vykonávanie analýz

    Nájdené 17 dopytov
Za posledný týždeň 0 dopytov
Za posledný mesiac 0 dopytov
Za posledný rok 7 dopytov

Magazín Mojedopyty.sk

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je štúdia o možnej výmene údajov - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Bratislava Termín pre podanie ponúk: - 27.10.2022 10:00 hod.

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky sú služby súvisiace s monitorovaním a vyhodnocovaním efektivity aplikovaného materiálu a technológií - služby súvisiace s monitorovaním a vyhodnocovaním efektivity aplikovaného materiálu a technológií - monitorovanie a vyhodnocovanie skupiny seniorov žij...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je štúdia pre zlepšovanie ekologického statusu domácností so zameraním na energetickú efektívnosť - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Bratislava Termín pre podanie ponúk: - 08.08.2022 do 11:00 hod. Hodnota: - 91.100,00 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je štúdia realizovateľnosti: Integračná platforma - bližšie informácie na vyžiadanie Lokalita: - okres Bratislava Termín pre podanie ponúk: - 01.08.2022 do 12:00 hod. Hodnota: - 68.750,00 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je analýza využiteľnosti technológií BL44, 100 a DBL 44/2 - predmetom zákazky je vypracovanie analýzy ďalšej využiteľnosti bitumenačných liniek PS44, PS100 a DBL PS44/2 inštalovaných v SO809 a najmä posúdenie potreby ich zachovania a prípadného opätovnéh...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je analýza využiteľnosti technológií BL44, 100 a DBL 44/2 - predmetom zákazky je vypracovanie analýzy ďalšej využiteľnosti bitumenačných liniek PS44, PS100 a DBL PS44/2 inštalovaných v SO809 a najmä posúdenie potreby ich zachovania a prípadného opätovnéh...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je analýza (štúdia uskutočniteľnosti) a vypracovanie dokumentácie pre projekt na zriadenie fondu psychodiagnostických metód a na digitalizáciu registra psychológov - bližšie informácie na vyžiadanie Lokalita: - okres Bratislava Termín pre podanie...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je štúdia pre posúdenie rizík spojených so zmenou klímy pre projekt „Nová električková trať" - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Bratislava Termín pre podanie ponúk: - 03.06.2021 do 11:00 hod.

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je nezávislé overenie analýz bezpečnosti a aktualizácia PpBS JZ TSÚ RAO - doplnenie analýz bezpečnosti jadrového zariadenia Technológie na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov (TSÚ RAO) v požadovanom rozsahu - vypracovanie návrhu nového vydania p...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je technická pasportizácia vybraných budov - predmetom zákazky je vypracovanie komplexnej pasportizácie každej vybranej budovy zo zoznamu samostatne - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - Slovenská republika Termín pre podanie ponúk: - 22.12...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je metodika hodnotenia a monitorovania Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2030 - cieľom metodiky hodnotenia a monitorovania stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2030 je zmonitorovať stav plnenia jednotlivých prioritných oblastí a opatrení St...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je plán dopravnej obslužnosti - predmetom zákazky je poskytnutie služieb - vypracovanie strategického dokumentu Plánu dopravnej obslužnosti s cieľom zabezpečiť mobilitu ľudí v mestách a regiónoch - bližšie informácie na vyžiadanie Lokalita: - Bansko...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je analýza postojov dospelej slovenskej populácie voči ochrane životného prostredia v témach - predmetom zákazky je vykonanie prieskumu verejnej mienky s názvom Analýza postojov dospelej slovenskej populácie voči ochrane životného prostredia a to prostre...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Bratislava Termín pre podanie ponúk: - 08.11.2019 do 11:00 hod. Hodnota: - 37.750 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je dopravno-kapacitné posúdenie križovatky pre napojenie investičného zámeru Integrované parkovisko - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Piešťany Termín pre podanie ponúk: - 14.10.2019 do 09:30 hod.

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je vypracovanie Štúdie realizovateľnosti vrátane analýzy dopytu - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Prešov Termín pre podanie ponúk: - 04.10.2019 do 16:00 hod. Hodnota: - 68.172,81 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky sú rádiochemické analýzy vzoriek RAO, aerosólov, vôd a zemín - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Trnava Termín pre podanie ponúk: - 30.09.2019 do 09:00 hod. Hodnota: - 467.848,00 € bez DPH

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projekte

Projekt MojeDopyty.sk združuje 104 040 dopytov na jednom mieste. Využíva spoluprácu s najvýznamnejšími zdrojmi obchodných príležitostí v SR a zaisťuje tak podiel presahujúci 70 % všetkých dopytov a verejných zákaziek dostupných na slovenskom internete. Táto služba predstavuje moderný spôsob ako získavať nových zákazníkov s revolučným konceptom platby za realizáciu zákazky.

MojeDopyty.sk © 2022 | všetky práva vyhradené