Máme pripravené dopyty z Vašej kategórie
Teraz 0 € paušálny poplatok (platí do 1. 10. 2023)
Ďalších 120 dopytov pre Vašu firmu. Zanechajte nám Váš kontakt.

Dopyty z kategórie: Novostavby – komerčné stavby

    Nájdené 372 dopytov
Za posledný týždeň 2 dopytov
Za posledný mesiac 7 dopytov
Za posledný rok 88 dopytov

Magazín Mojedopyty.sk

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je výstavba kultúrneho domu - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Komárno Termín pre podanie ponúk: - 13.10.2023 do 13:00 hod. Hodnota: - 770.000,00 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je rozšírenie kapacity MŠ - stavba bude postavená na základových pásoch hr. 600 mm podľa vypracovaného projektu statiky - bližšie informácie na vyžiadanie Lokalita: - okres Topoľčany Termín pre podanie ponúk: - 11.10.2023 do 17:00 hod. Hodnot...

Hľadám stavebníctvo: Popis: výstavba polyfunkčného bytového domu s 15 bytmi Rozsah: - zastavaná plocha 658 m2 - spevnené plochy 760 m2 Špecifikácia: - projekt rieši výstavbu polyfunkčného objektu ktorý bude mať 4 nadzemné podlažia, ktoré budú ustupujúce - na príz...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je stavba nového pavilónu - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Kežmarok Termín pre podanie ponúk: - 28.09.2023 do 13:00 hod. Hodnota: - 3.027.728,38 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je výstavba novej budovy materskej školy - materská škôlka /SO -01/ - terasa /SO -02/ - spevnené plochy - prístupová komunikácia, parkovisko, chodník /SO -03/ - oplotenie, miesto na separovaný odpad /SO -04/ - sadové úpravy /SO -05/ - elektro - príp...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je výstavba nového pavilónu základnej školy - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Pezinok Termín pre podanie ponúk: - 20.09.2023 do 10:00 hod. Hodnota: - 3.504.293,00 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je stavba nového objektu športovej haly - predmetom zákazky je realizácia nového objektu športovej haly, ktorý bude osadený na mieste odstráneného objektu so zastavanou plochou mierne rozšírenou k športovému areálu - súčasťou predmetu zákazky je aj zhot...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je výstavba zberného dvora - na zbernom dvore bude zabezpečený zber oddelených zložiek komunálneho odpadu, a to: papiera, plastov, PET fliaš a textilu - v dvore sa navrhujú objekty správcovskej budovy - vrátnice, garáž, prístrešok pre kontajnery - prev...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je výstavba komunitného centra - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Michalovce Termín pre podanie ponúk: - 04.09.2023 do 08:00 hod. Hodnota: - 298.972,69 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je výstavba novej budovy materskej školy - stavebné práce sú zamerané na výstavbu novej budovy materskej školy a to v súlade s požiadavkou na zabezpečenie výchovno vzdelávacieho zariadenia pre 50 detí predškolského veku - bližšie informácie v prílohe...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je výstavba vyhliadkovej veže - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Sabinov Termín pre podanie ponúk: - 25.08.2023 do 09:00 hod. Hodnota: - 37.126,28 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je výstavba materskej školy v obci - návrhovaná stavba pozostáva z piatich pavilónov navzájom prepojených komunikačnou chodbou - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Michalovce Termín pre podanie ponúk: - 25.08.2023 do 23:59 hod. Ho...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je realizácia výstavby materskej školy - na riešenom pozemku je navrhovaná prízemná murovaná nepodpivničená novostavba materskej školy, členitého pôdorysu, prekrytá pultovými strechami - dispozične je budova materskej školy riešená pre prevádzku štyroch...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je rekonštrukcia ZpS - predmetom zákazky je postavenie novej stavby so zvýšenou kapacitou pre poskytovanie sociálnych služieb v jestvujúcom areáli zariadenia pre dôchodcov - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Prešov Termín pre podani...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je prístavba pavilónu - účelom stavby nového pavilónu bude zabezpečenie nových priestorov pre prevádzku materskej školy pri dôslednom uplatňovaní prísnych hygienických, prevádzkových a ostatných kvalitatívnych požiadaviek - neoddeliteľnou súčasťou rieše...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je zvýšenie kapacity Materskej školy v obci - rozšírenie kapacity materskej školy výstavbou samostatnej budovy s dvomi triedami s maximálnou kapacitou 21 detí v triede, so sociálnym zázemím a výdajnou kuchyňou s potrebným technickým zázemím - jedná sa o...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je výstavba materskej školy - predmetom zákazky je novostavba materskej školy v obci - jedná sa o jednopodlažný, nepodpivničený objekt - hlavný vstup do navrhovaného objektu je riešený bezbariérovo - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je rozšírenie sociálnej infraštruktúry v obci - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Nové Zámky Termín pre podanie ponúk: - 24.07.2023 do 10:00 hod. Hodnota: - 1.441.376,57 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je realizácia stavby pavilónu materskej školy - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Galanta Termín pre podanie ponúk: - 11.07.2023 do 09:00 hod. Hodnota: - 805.269,57 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je výstavba materskej školy SO 01 Materská škola - SO 02 Splašková kanalizácia - SO 03 Dažďová kanalizácia - SO 04 Vodovodná prípojka - SO 05 Elektrická prípojka, NN - SO 06 Spevnené plochy a komunikácie - SO 07 Detské ihrisko - SO 08 Oplotenie -...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projekte

Projekt MojeDopyty.sk združuje 131 671 dopytov na jednom mieste. Využíva spoluprácu s najvýznamnejšími zdrojmi obchodných príležitostí v SR a zaisťuje tak podiel presahujúci 70 % všetkých dopytov a verejných zákaziek dostupných na slovenskom internete. Táto služba predstavuje moderný spôsob ako získavať nových zákazníkov s revolučným konceptom platby za realizáciu zákazky.

MojeDopyty.sk © 2023 | všetky práva vyhradené