Máme pripravené dopyty z Vašej kategórie
Teraz 0 € paušálny poplatok (platí do 1. 10. 2023)
Ďalších 120 dopytov pre Vašu firmu. Zanechajte nám Váš kontakt.

Dopyty z kategórie: Kanalizácia, odpady

    Nájdené 587 dopytov
Za posledný týždeň 3 dopytov
Za posledný mesiac 6 dopytov
Za posledný rok 144 dopytov

Magazín Mojedopyty.sk

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je odkanalizovanie ulice - SO 01Splašková kanalizácia - PVC potrubie DN 300 gravitačná stoka PZ-1180,50 m - PVC potrubie DN 300 gravitačná stoka PZ-1-137,50 m - SO 02 Domové kanalizačné prípojky - počet domových kanalizačných prípojok DN 1506 ks v ce...

Hľadám: inžinierske siete Popis: - hľadám firmu na vybudovanie kanalizačnej prípojky - vybudovanie kanalizačnej prípojky, novej šachty na kanalizáciu StVPS - prípojka cez komunikáciu Lokalita: - Veľký Krtíš Termín: - október Doplňujúce informácie: - prípojka cez miestnu komunik...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je rozšírenie kanalizácie a vodovodu - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Zlaté Moravce Termín pre podanie ponúk: - 25.09.2023 do 10:00 hod. Hodnota: - 224.269,84 € bez DPH

Hľadám: stavebníctvo Popis: - oprava odpadu pod zemou 50 cm prasknutý odpad - oprava existujúceho hlavného odpadu Rozmer: - 2 x 2 m Množstvo: - 1 Materiál: - odpadová rúra 600 mm Lokalita: - Bratislava - Rača Termín: - podľa dohody Ďalšie informácie: - dobrý deň, potr...

Hľadám: stavebníctvo Popis: - mám záujem o opravu kanalizácie Špecifikácia: - hľadám niekoho na opravu kanalizácie podľa priloženej prílohy Lokalita: - Košice Termín: - podľa dohody

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je rekonštrukcia časti vnútornej kanalizácie - predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov Lokalita: - okres Bratislava Termín pre podanie ponúk: - 14.09.2023 do 09:00 hod. Hodnota: - 18.1...

Hľadám: stavebníctvo Popis: - tlaková prípojka kanalizácie rodinného domu Špecifikácia: - kompletná realizácia tlakovej prípojky kanalizácie rodinného domu Rozsah: - cca 80 m, celá stavba na súkromnom pozemku, obmedzené priestorové podmienky na výkopové práce - ideálny minibager bez ka...

Hľadám: stavebné práce Popis: - v hlavných častiach sa jedná o nasledujúce stavebno-montážne práce - rekonštrukcia už spomenutej cesty 76,5 m2 (rekonštruovaná použijú sa tie isté kamene, no budú ukladané na zhutnený makadam, položený na geotextíliu) - rozšírenie pôvodnej spevnenej plochy o ďa...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je dobudovanie kanalizácie - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Rožňava Termín pre podanie ponúk: - 28.08.2023 do 09:00 hod. Hodnota: - 1.108.172,18 € bez DPH

Dopytujem: stavebníctvo Popis: - mám záujem o realizáciu kanalizácie a vodovodu Špecifikácia: - konkrétne potrebujem predĺžiť kanalizáciu DN300, ktorá zahŕňa výkopové práce a výstavbu 3 šácht - vodovodná prípojka o dĺžke približne 30 metrov Materiál: - DN300 Rozmer: - dĺžka kanaliz...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je výstavba kanalizácie - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Levice Termín pre podanie ponúk: - 17.08.2023 do 08:30 hod. Hodnota: - 298.713,76 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je výstavba kanalizácie - stavba pozostáva zo súboru stavieb: SO 01 Gravitačná kanalizácia, SO 01.1 Kanalizačné odbočenie pre graviatačnú kanalizáciu, SO 02 Tlaková kanalizácia, SO 02.1 Kanalizačné odbočenia, SO 03 Čerpacia stanica, SO 03.1 NN prípojka k...

Hľadám: stavebníctvo Popis: - mám záujem o vyhotovenie prípojky vody a kanalizácie k RD Špecifikácia: - hľadám dodávateľa vyhotovenia prípojky vody a kanalizácie k parcele - nákres od BVS k dispozícií - požiadavky: - vyhotovenie šachty pri koncovom hydrante (pozri náčrt) - dĺžka približn...

Hľadám: zemné práce Popis: - mám záujem o krtkovanie popod cestu, pretlak DN 200 Rozmery: - 200 mm priemer - dĺžka 10 metrov, kanalizácia Lokalita: - Lietavská Lúčka Termín: - do 1 mesiaca Cena: - podľa ponúk

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je rozšírenie kanalizačnej siete - predmetom zákazky je dobudovanie celoobecnej kanalizačnej siete v obci, s náväzným čistením odpadových vôd v jestvujúcej ČOV - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Levice Termín pre podanie ponúk: - 1...

Hľadám: inžinierske siete Popis: - hľadám firmu na realizáciu kanalizačnej prípojky - pripojenie sa na kanalizáciu, výkopové práce, napojenie sa na existujúci odpad Lokalita: - Košice okolie, Olšovany Termín: - dohodou Doplňujúce informácie: - telefonicky

Hľadám: stavebníctvo Popis: - pripojenie na kanalizáciu Špecifikácia: - hľadám firmu, ktorá by osadila kanalizačnú prípojku a zrealizovala napojenie na hlavnú kanalizáciu v obci Lokalita: - Nedožery, okres Prievidza Termín: - júl/ august 2023 Doplňujúce informácie: - bude nutné...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je výstavba kanalizácie - predmetom verejného obstarávania je výstavba kanalizácie, ktorá zabezpečuje odkanalizovanie splaškových odpadových vôd produkovaných obyvateľmi - bližšie informácie na vyžiadanie Lokalita: - okres Michalovce Termín pre p...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projekte

Projekt MojeDopyty.sk združuje 131 671 dopytov na jednom mieste. Využíva spoluprácu s najvýznamnejšími zdrojmi obchodných príležitostí v SR a zaisťuje tak podiel presahujúci 70 % všetkých dopytov a verejných zákaziek dostupných na slovenskom internete. Táto služba predstavuje moderný spôsob ako získavať nových zákazníkov s revolučným konceptom platby za realizáciu zákazky.

MojeDopyty.sk © 2023 | všetky práva vyhradené