Máme pripravené dopyty z Vašej kategórie
Teraz 0 € paušálny poplatok (platí do 1. 10. 2023)
Ďalších 120 dopytov pre Vašu firmu. Zanechajte nám Váš kontakt.

Dopyty z kategórie: Zemné práce

    Nájdené 3 709 dopytov
Za posledný týždeň 25 dopytov
Za posledný mesiac 108 dopytov
Za posledný rok 954 dopytov

Magazín Mojedopyty.sk

Hľadám: stavebníctvo Popis: - mám záujem o úpravu terénu, položenie obrubníkov + cestný obrubnik + betonáz príjazdovej cesty Rozsah: - do cca 70 m2 Lokalita: - Jurová pri Gabčíkove Termín: - ihneď Doplňujúce informácie: - dopytujem len prácu, materiál zabezpečím

Hľadám: stavebníctvo Popis: - mám záujem o demontaž pôvodneho asfaltu - nový podklad - osadenie obrubníkov - pokládka umelej trávy Rozloha: - 365 m2 Lokalita: - okres Lučenec Termín: - čo najskôr Ďalšie informácie: - pre bližšie informácie prosím kontaktovať - potrebujem CP...

Hľadám: inžinierske siete Popis: - hľadám firmu na vybudovanie kanalizačnej prípojky - vybudovanie kanalizačnej prípojky, novej šachty na kanalizáciu StVPS - prípojka cez komunikáciu Lokalita: - Veľký Krtíš Termín: - október Doplňujúce informácie: - prípojka cez miestnu komunik...

Hľadám: zemné práce Popis: - potrebujem vykopať a osadiť žumpu a plastovú pivnicu - hľadám bagristu Lokalita: - Svit, okres Poprad Termín: - podľa dohody

Hľadám: zemné práce Popis: - potrebujem vykopať a osadiť žumpu a plastovú pivnicu - hľadám bagristu Lokalita: - Svit, okres Poprad Termín: - podľa dohody

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je vybudovanie parkovacích plôch - predmetom je rozšírenie komunikácie o cyklochodník a parkovacie stojiská s pozdĺžnym radením vozidiel pozdĺž pravého okraja komunikácie v smere na juhovýchod a vybudovanie nového chodníka pre peších - predmetom tohto p...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky sú vysprávky výtlkov obaľovanou zmesou za studena - predmetom obstarávania je realizácia opráv porúch asfaltového krytu vozovky (výtlkov) v zimnom a jarnom období s použitím obaľovanej asfaltovej zmesi za studena - bližšie informácie v prílohe Lokali...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je sanácia trhlín krytu vozovky - predmetom zákazky je sanácia poškodeného krytu vozovky zaliatím trhlín, tzn. vykonaním pružnej asfaltovej zálievky na báze polymérov modifikovaného asfaltu za tepla za dodržania technologického postupu v zmysle príslušný...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je rekonštrukcia lesnej cesty - očistenie vozovky od blata, posypu, odstránenie drnu trávy na krajniciach, odkop sedimentov v priekope - vyspravenie výtlkov asfalt. zmesou hr=80-100 mm, postrek živičný spojovací asf. 0,7 kg/m2,PI,A,; Asfaltový betón , A...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je rekonštrukcia spevnených plôch a oplotenia - SO 01 spevnené plochy - SO 02 sadové úpravy - SO 03 verejné osvetlenie - SO 04 oplotenie - SO 05 prvky drobnej architektúry - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Prešov Termín pre pod...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky sú stavebné úpravy a modernizácia existujúcich športovísk - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Galanta Termín pre podanie ponúk: - 09.10.2023 do 12:00 hod. Hodnota: - 267.359,00 € bez DPH

Dopytujem: stavebníctvo Popis: - mám záujem o základovú dosku pod záhradný domček Rozmer: - 3 x 3 m Lokalita: - Nitra Termín: - ihneď Ďalšie informácie: - prosím o cenové ponuky

Hľadám: zemné práce Popis: - mám záujem o vybagrovanie zeminy Rozsah: - malá stavba - 2 krát, rozmer 1,5 x 1,5 x 1,2 m Lokalita: - Lazany, okres Prievidza Termín: - podľa dohody

Hľadám: stavebníctvo Popis: - hľadám firmu na podkladné konštrukcie - kameň pod asfalt Špecifikácia: - podklad zo zhutneného makadamu a šktrkodrvy pod asfalt - betónové obrubníky, zámková dlažba Rozsah: - 350 m2, verejná plocha Lokalita: - Fiľakovo, okres Lučenec Termín: - 4. Q...

Hľadám: zemné práce Popis: - mám záujem o vybratie korena zo zeme Množstvo: - 1 x lieska - bude potrebné obkopať alebo vybrať mechanizmom Lokalita: - Trenčianska Teplá Termín: - ihneď

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky sú prístupové komunikácie ku kontajnerovým stojiskám - bližšie informácie na vyžiadanie Lokalita: - okres Poprad Termín pre podanie ponúk: - 16.10.2023 do 08:00 hod. Hodnota: - 124.967,24 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je zosilnenie povrchu cesty - predmet zákazky spočíva v odfrézovaní existujúcej obrusnej vrstvy a zosilnení a oprave povrchu cesty v celkovej dĺžke 190 m - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Dolný Kubín Termín pre podanie ponúk: - 16...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je pokládka asfaltového betónu - celková plocha spevnených plôch, ktorej sa bude týkať pokládka asfaltového betónu je 95,0 m2 - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Spišská Nová Ves Termín pre podanie ponúk: - 16.10.2023 do 09:00 hod....

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je rekonštrukcia miestnej komunikácie - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Pezinok Termín pre podanie ponúk: - 03.10.2023 do 13:00 hod. Hodnota: - 165.669,92 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je oprava asfaltového povrchu križovatiek - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Nitra Termín pre podanie ponúk: - 16.10.2023 do 10:00 hod. Hodnota: - 108.333,33 € bez DPH

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projekte

Projekt MojeDopyty.sk združuje 132 481 dopytov na jednom mieste. Využíva spoluprácu s najvýznamnejšími zdrojmi obchodných príležitostí v SR a zaisťuje tak podiel presahujúci 70 % všetkých dopytov a verejných zákaziek dostupných na slovenskom internete. Táto služba predstavuje moderný spôsob ako získavať nových zákazníkov s revolučným konceptom platby za realizáciu zákazky.

MojeDopyty.sk © 2023 | všetky práva vyhradené