Máme pripravené dopyty z Vašej kategórie
Teraz 0 € paušálny poplatok (platí do 1. 10. 2023)
Ďalších 120 dopytov pre Vašu firmu. Zanechajte nám Váš kontakt.

Dopyty z kategórie: Novostavby – priemyselné stavby

    Nájdené 84 dopytov
Za posledný týždeň 1 dopytov
Za posledný mesiac 2 dopytov
Za posledný rok 23 dopytov

Magazín Mojedopyty.sk

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je výstavba zberného dvora v obci - SO-01 Prevádzková budova - SO-02 Uzamykateľný sklad - SO-03 Žumpa 11 m3, kanalizácia, rozvod vody - SO 04 Spevnené plochy - SO-06 Oplotenie - SO-10 Elektroinštalácia - bližšie informácie v prílohe Lokalita: -...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je stavba zberného dvora - predmetom obstarávania je vybudovanie Zberného dvora v obci pre realizáciu triedeného zberu komunálnych odpadov v obci v rozsahu podľa zadania výkaz výmer projektovej dokumentácie a technickej správy, ktoré sú prílohou tejto vý...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je výstavba zberného dvora - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Humenné Termín pre podanie ponúk: - 21.06.2023 do 10:00 hod. Hodnota: - 215.107,77 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je výstavba prejazdovej haly - stavebné práce budú zahŕňať odstránenia podkladných vrstiev, výkopové, terénne práce, vybudovanie rozvodov objektových sietí, prekládok prípojok, vyhotovenie základových konštrukcií, osadenie nosných a strešných konštrukcií...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je vybudovanie zberného dvora - bližšia špecifikácia na vyžiadanie Lokalita: - okres Prievidza Termín pre podanie ponúk: - 15.05.2023 do 10:00 hod. Hodnota: - 492.725,93 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je výstavba zberného dvora - zberný dvor pozostáva zo stavebných objektov: - SO 01 - Hala - SO 02 - Oplotenie - SO 03 - Oceľový prístrešok - SO 04 - Spevnené plochy - SO 05 - Areálová kanalizácia dažďová + ORL - SO 06 - Splašková kanalizácia + žump...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je výstavba zberného dvora - zberný dvor bude uzatvorený a oplotený areál so spevnenou plochou a osvetlením - zberný dvor bude pozostávať z krytého skladu, unimobunky a cestnej váhy, atď. - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Veľký Krtíš...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je vybudovanie kompostárne - bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch Lokalita: - okres Púchov Termín pre podanie ponúk: - 20.04.2023 do 09:00 hod. Hodnota: - 1.799.927,73 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je výstavba kompostárne v obci - navrhovaná kompostáreň bude slúžiť výhradne pre obecne účely pre likvidáciu bioodpadu z verejných priestranstiev a to, zeleň z okolia chodníkov a miestnych komunikácií resp. trávnatých plôch, opadané lístie zo stromov a b...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je výstavba zberného dvora - predmetom výstavby je vybudovať na pozemku oplotený zberný dvor so spevnenou plochou pre rozmiestnenie veľkoobjemových materiálových kontajnerov na veľkoobjemový a drobný stavebný odpad, skladový kontajner pre uloženie potreb...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je vybudovanie kompostárne - cieľom akcie je spracovanie biodegradovateľných odpadov na novonavrhnutej kompostárni, kde sa využíva technológia kompostovania pomocou polopriepustných membrán GORE s kontrolovaným prevzdušňovaním základky. - podrobnejšie j...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je výstavba skladov soli - vybudovanie skladov soli v areáli strediska odborne spôsobilou osobou podľa schválenej projektovej dokumentácie, vrátane spracovania dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS), v prípade potreby spracovanie výrobnej dok...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je vybudovanie zberného dvora v obci - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Liptovský Mikuláš Termín pre podanie ponúk: - 17.02.2023 do 12:00 hod. Hodnota: - 201.635,52 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je vybudovanie zberného dvora - predmetom zákazky je novostavba prevádzky kompostárne biologicky rozložiteľných odpadov - nový areál v obci určený pre kompostovacie hospodárstvo o rozlohe cca 3.400m2 bude slúžiť mestu a okolitým obciam - bližšie inform...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je výstavba kompostárne - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Veľký Krtíš Termín pre podanie ponúk: - 23.01.2023 do 12:00 hod. Hodnota: - 321.734,87 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je výstavba objektu kompostárne - predmetom zákazky sú stavebné práce na výstavbe objektu kompostárne podľa projektovej dokumentácie a položkovite podľa výkazu výmer, ktoré sú prílohou súťažných podkladov - zákazka sa nedelí na samostatné časti, jedná s...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je výstavba novej kompostárne - predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác, podľa projektovej dokumentácie, ktorých výsledkom bude výstavba novej kompostárne - podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je vybudovanie zberného dvora v obci - zberný dvor bude v celkovej výmere 1.255 m2 - na vstupe do objektu bude umiestnená vrátnica, ako jednopodlažný, nepodpivničený objekt v tvare obdĺžnika - na pozemku bude vybudovaný prístrešok určený na parkovanie...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je výstavba zberného dvora - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Komárno Termín pre podanie ponúk: - 05.01.2023 do 09:00 hod. Hodnota: - 266.229,27 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je výstavba zberného dvora - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Komárno Termín pre podanie ponúk: - 11.11.2022 do 12:00 hod. Hodnota: - 266.229,27 € bez DPH

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projekte

Projekt MojeDopyty.sk združuje 131 671 dopytov na jednom mieste. Využíva spoluprácu s najvýznamnejšími zdrojmi obchodných príležitostí v SR a zaisťuje tak podiel presahujúci 70 % všetkých dopytov a verejných zákaziek dostupných na slovenskom internete. Táto služba predstavuje moderný spôsob ako získavať nových zákazníkov s revolučným konceptom platby za realizáciu zákazky.

MojeDopyty.sk © 2023 | všetky práva vyhradené