Máme pripravené dopyty z Vašej kategórie
Teraz 0 € paušálny poplatok (platí do 2. 6. 2024)
Ďalších 120 dopytov pre Vašu firmu. Zanechajte nám Váš kontakt.

Dopyty z kategórie: Novostavby – priemyselné stavby

    Nájdené 91 dopytov
Za posledný týždeň 0 dopytov
Za posledný mesiac 2 dopytov
Za posledný rok 11 dopytov

Magazín Mojedopyty.sk

Dopytujem: stavebníctvo Popis: - výstavba komerčnej budovy Špecifikácia: - zháňam firmu na realizáciu novostavby - skelet železo, opláštenie pir a pur panely - práca na kľúč, či práca vrátane materiálu, podľa dohovoru - stavebné povolenie už zariadené Rozsah: - 600-700 m2 + 1.000 m2 s...

Hľadám: stavebné práce Popis: - hľadáme na dlhodobú spoluprácu betonárov, viazačov železa, armovačov, pokladačov betónovej a kamennej dlažby Rozmer: - dlažba 1.800 m2, betonárska oceľ viazanie 16 ton Lokalita: - Vráble Termín: - ihneď Doplňujúce informácie: - všetok materiál...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je vybudovanie skladu materiálu - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Banská Bystrica Termín pre podanie ponúk: - 14.12.2023 do 23:59 hod. Hodnota: - 14.726,00 € bez DPH

Dopytujem stavebné práce: Popis: realizácia stavby demontovanej pílnice Špecifikácia: - pílnica bude prestrešená vlastnou halou s pôdorysom 20 x 56 m - plus priľahlé budovy - v hale musia byť betónové pätky na vlastnú technológiu - projektová dokumentácia je na vyžiadani...

Dopytujem stavebníctvo: Popis: hľadám ucelené stavebné partie, prípadne celé firmy na možnosť spolupráce v subdodávke, ktoré nám pomôžu s realizáciou obchodných priestorov Špecifikácia: - aká je optimálna veľkosť jednej partie: 4 – 6 pracovníkov v nasledovnom členení profes...

Hľadám: stavebníctvo Popis: - dopytujeme realizáciu stavebných prác na výstavbu objektu pre jednu pobočku - jedná sa o práce a dodávky HSV a PSV Lokalita: - Žilina Termín: - realizácia čím skôr Doplňujúce informácie: - firmy môžu poslať ponuku a referencie - posielam prílohu

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je výstavba zberného dvora v obci - SO-01 Prevádzková budova - SO-02 Uzamykateľný sklad - SO-03 Žumpa 11 m3, kanalizácia, rozvod vody - SO 04 Spevnené plochy - SO-06 Oplotenie - SO-10 Elektroinštalácia - bližšie informácie v prílohe Lokalita: -...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je stavba zberného dvora - predmetom obstarávania je vybudovanie Zberného dvora v obci pre realizáciu triedeného zberu komunálnych odpadov v obci v rozsahu podľa zadania výkaz výmer projektovej dokumentácie a technickej správy, ktoré sú prílohou tejto vý...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je výstavba zberného dvora - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Humenné Termín pre podanie ponúk: - 21.06.2023 do 10:00 hod. Hodnota: - 215.107,77 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je výstavba prejazdovej haly - stavebné práce budú zahŕňať odstránenia podkladných vrstiev, výkopové, terénne práce, vybudovanie rozvodov objektových sietí, prekládok prípojok, vyhotovenie základových konštrukcií, osadenie nosných a strešných konštrukcií...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je vybudovanie zberného dvora - bližšia špecifikácia na vyžiadanie Lokalita: - okres Prievidza Termín pre podanie ponúk: - 15.05.2023 do 10:00 hod. Hodnota: - 492.725,93 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je výstavba zberného dvora - zberný dvor pozostáva zo stavebných objektov: - SO 01 - Hala - SO 02 - Oplotenie - SO 03 - Oceľový prístrešok - SO 04 - Spevnené plochy - SO 05 - Areálová kanalizácia dažďová + ORL - SO 06 - Splašková kanalizácia + žump...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je výstavba zberného dvora - zberný dvor bude uzatvorený a oplotený areál so spevnenou plochou a osvetlením - zberný dvor bude pozostávať z krytého skladu, unimobunky a cestnej váhy, atď. - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Veľký Krtíš...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je vybudovanie kompostárne - bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch Lokalita: - okres Púchov Termín pre podanie ponúk: - 20.04.2023 do 09:00 hod. Hodnota: - 1.799.927,73 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je výstavba kompostárne v obci - navrhovaná kompostáreň bude slúžiť výhradne pre obecne účely pre likvidáciu bioodpadu z verejných priestranstiev a to, zeleň z okolia chodníkov a miestnych komunikácií resp. trávnatých plôch, opadané lístie zo stromov a b...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je výstavba zberného dvora - predmetom výstavby je vybudovať na pozemku oplotený zberný dvor so spevnenou plochou pre rozmiestnenie veľkoobjemových materiálových kontajnerov na veľkoobjemový a drobný stavebný odpad, skladový kontajner pre uloženie potreb...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je vybudovanie kompostárne - cieľom akcie je spracovanie biodegradovateľných odpadov na novonavrhnutej kompostárni, kde sa využíva technológia kompostovania pomocou polopriepustných membrán GORE s kontrolovaným prevzdušňovaním základky. - podrobnejšie j...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je výstavba skladov soli - vybudovanie skladov soli v areáli strediska odborne spôsobilou osobou podľa schválenej projektovej dokumentácie, vrátane spracovania dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS), v prípade potreby spracovanie výrobnej dok...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je vybudovanie zberného dvora v obci - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Liptovský Mikuláš Termín pre podanie ponúk: - 17.02.2023 do 12:00 hod. Hodnota: - 201.635,52 € bez DPH

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projekte

Projekt MojeDopyty.sk združuje 154 627 dopytov na jednom mieste. Využíva spoluprácu s najvýznamnejšími zdrojmi obchodných príležitostí v SR a zaisťuje tak podiel presahujúci 70 % všetkých dopytov a verejných zákaziek dostupných na slovenskom internete. Táto služba predstavuje moderný spôsob ako získavať nových zákazníkov s revolučným konceptom platby za realizáciu zákazky.

MojeDopyty.sk © 2024 | všetky práva vyhradené