Máme pripravené dopyty z Vašej kategórie
Teraz 0 € paušálny poplatok (platí do 1. 10. 2023)
Ďalších 120 dopytov pre Vašu firmu. Zanechajte nám Váš kontakt.

Dopyty z kategórie: Výstavba športovísk

    Nájdené 244 dopytov
Za posledný týždeň 7 dopytov
Za posledný mesiac 17 dopytov
Za posledný rok 83 dopytov

Magazín Mojedopyty.sk

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je revitalizácia a rozšírenie voľnočasovej zóny - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Žilina Termín pre podanie ponúk: - 12.10.2023 do 10:00 hod. Hodnota: - 298.891,86 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je výstavba športoviska - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Senica Termín pre podanie ponúk: - 03.10.2023 do 09:00 hod. Hodnota: - 316.875,67 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je výstavba rekreačného areálu - predmetom zákazky je výstavba rekreačného areálu v blízkosti novovybudovaného cyklochodníka - SO01 spevnená plocha a oporný múr - SO02 pumptrack - SO03 skatepark - SO04 drobná architektúra a sadové úpravy - bližšie i...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky sú stavebné úpravy a udržiavacie práce športových ihrísk a detského ihriska - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Malacky Termín pre podanie ponúk: - 06.10.2023 do 10:00 hod. Hodnota: - 350.675,57 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je podpora športu - herné zostavy a prvky ZŠ - bežecké plochy, atď. - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Bratislava Termín pre podanie ponúk: - 12.10.2023 do 09:00 hod. Hodnota: - 356.475,14 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je modernizácia, rekonštrukcia a budovanie športovej infraštruktúry v obci - SO 01 vnútorné športové plochy - SO 02 atletická dráha (predmet opcie) - SO 03 osvetlenie (predmet opcie) - bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je výstavba detského ihriska - predmetom riešenia projektu je návrh revitalizácie mestského vnútrobloku stavbou prefabrikovaných prvkov detského ihriska, fitness prvkov a mobiliáru - bližšie informácie na vyžiadanie Lokalita: - okres Malacky Term...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je workoutové ihrisko - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Galanta Termín pre podanie ponúk: - 28.09.2023 do 09:00 hod. Hodnota: - 29.823,65 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je rekonštrukcia atletickej dráhy - stavebnotechnickými úpravami sa navrhuje komplexná modernizácia existujúcich športových plôch zo zachovaním pôvodných plošných parametrov - navrhované riešenie spočíva v rekonštrukcii jestvujúcej uzavretej atletickej...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je rozvoj telesnej kultúry a športu - predmetom zákazky je výstavba streetball ihriska, skateboard a pumtrack dráhy, umiestnenie sanitárneho kontajnera, informačných médií a mobiliáru - bližšie informácie na vyžiadanie Lokalita: - okres Komárno T...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je zlepšenie infraštruktúry pre exteriérové pohybové a voľnočasové aktivity - stavebné úpravy existujúceho ihriska na multifunkčné ihrisko - workoutové ihrisko a voľnočasová zóna - herné prvky a športové pomôcky - bližšie informácie v prílohe Lokal...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je výstavba bežeckého oválu v areáli spojenej školy - obnažená pláň ihriska bude vyspádovaná a zhutnená - v rámci stabilizácie bude na obnaženej a zhutnenej pláni prevedený drenážny systém z PVC trubiek - následne ňu bude nasledovať realizácia podkladn...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je výstavba multifunkčného ihriska - výstavba multifunkčného ihriska 40 x 20 m - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Veľký Krtíš Termín pre podanie ponúk: - 14.09.2023 do 12:00 hod. Hodnota: - 192.269,88 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je výstavba multifunkčného ihriska - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Bratislava Termín pre podanie ponúk: - 18.09.2023 do 10:00 hod. Hodnota: - 219.127,64 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je rekonštrukcia viacúčelovej športovej plochy pri ZŠ - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Nitra Termín pre podanie ponúk: - 20.09.2023 do 15:00 hod. Hodnota: - 168.272,48 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je revitalizácia športového areálu - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Nové Mesto n.Váhom Termín pre podanie ponúk: - 08.09.2023 do 12:00 hod. Hodnota: - 256.816,57 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je dodanie, osadenie, montáž prvkov detského a workoutového ihriska - predmetom zákazky je dodanie, osadenie, montáž prvkov detského a workoutového ihriska a s tým spojené drobné zemné práce na športovo-oddychovej zóne - bližšie informácie v prílohe...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je regenerácia vnútroblokov - stavebné úpravy pozostávajú z regenerácie jestvujúcej a výsadby novej zelene /trvalkové záhony/, realizácie vodozádržných opatrení na zachytávanie dažďovej vody v záujmovom území, zriadení štrkových chodníkov, obnovenia a do...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je vybudovanie ihriska - realizácia položenia tartanového povrchu vrátane podkladových vrstiev a čiarovania bežeckej dráhy a konečné terénne úpravy s vyspádovaním na spevnené plochy - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Žilina Termín p...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projekte

Projekt MojeDopyty.sk združuje 131 671 dopytov na jednom mieste. Využíva spoluprácu s najvýznamnejšími zdrojmi obchodných príležitostí v SR a zaisťuje tak podiel presahujúci 70 % všetkých dopytov a verejných zákaziek dostupných na slovenskom internete. Táto služba predstavuje moderný spôsob ako získavať nových zákazníkov s revolučným konceptom platby za realizáciu zákazky.

MojeDopyty.sk © 2023 | všetky práva vyhradené