Máme pripravené dopyty z Vašej kategórie
Teraz 0 € paušálny poplatok (platí do 2. 6. 2024)
Ďalších 120 dopytov pre Vašu firmu. Zanechajte nám Váš kontakt.

Dopyty z kategórie: Dodávky zemného plynu

    Nájdené 661 dopytov
Za posledný týždeň 1 dopytov
Za posledný mesiac 5 dopytov
Za posledný rok 165 dopytov

Magazín Mojedopyty.sk

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je združená dodávka zemného plynu - predpokladaná spotreba zemného plynu na 12 mesiacov 366.604 kWh - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Piešťany Termín pre podanie ponúk: - 04.06.2024 do 08:47 hod. Hodnota: - 36.660,40 €

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je združená dodávka zemného plynu - predmetom zákazky je pravidelná dodávka zemného plynu vrátane jej prepravy distribučnou sústavou do odberného miesta odberateľa a prevzatie zodpovednosti za odchýlky - predpokladaná spotreba zemného plynu na 12 mesiac...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je dodávka zemného plynu - predpokladané zmluvné množstvo spotreby zemného plynu za 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch v MWh na odbernom mieste (od 01.01.2025, 0:00 hod. do 31.12.2025, vrátane) 1.100 MWh Lokalita: - okres Nitra Termín pre podanie...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je dodávka zemného plynu - predpokladané zmluvné množstvo spotreby zemného plynu za po sebe nasledujúcich mesiacov v kWh na odberných miestach (od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2027, 363 MWh Lokalita: - okres Žilina Termín pre podanie ponúk: - 28.05.2024...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je dodávka zemného plynu na roky 2024 a 2025 - pravidelná dodávka zemného plynu vrátane distribučných a prepravných služieb a súvisiacich systémových služieb vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 12 mesiacov, od 01.06.2024 00:00 h do 31.05...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je dodávka zemného plynu - predpokladaná spotreba plynu na 12 mesiacov - zmluvné množstvo (ZM), 1.150 MWh Lokalita: - okres Košice Termín pre podanie ponúk: - 30.04.2024 do 09:00 hod. Hodnota: - 61.000 €

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je dodávka zemného plynu - predmetom zákazky je dodávka zemného plynu na 24 mesiacov do 3 odberných miest (OM) špecifikovaných objednávateľom, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku objednávateľa vo všetkých OM Lokalita: - okres Bratislava Te...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je dodávka zemného plynu - predpokladané zmluvné množstvo spotreby zemného plynu za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, 720.648 kWh Lokalita: - okres Banská Bystrica Termín pre podanie ponúk: - 25.04.2024 do 09:00 hod. Hodnota: - 49.558,90 €

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je dodávka zemného plynu - celková predpokladaná spotreba za obe OM na celé zmluvné obdobie 699.891,85 kWh - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Košice Termín pre podanie ponúk: - 19.04.2024 do 17:00 hod. Hodnota: - 45.240,22 €

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je dodávka zemného plynu alebo ekvivalent - vykurovanie, ohrev, varenie - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Trenčín Termín pre podanie ponúk: - 24.04.2024 do 13:03 hod. Hodnota: - 83.146 €

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je dodávka zemného plynu - celkové predpokladané množstvo pre odberné miesto za zmluvné obdobie - 12 mesiacov, 1.950 MWh Lokalita: - okres Banská Bystrica Termín pre podanie ponúk: - 12.04.2024 do 08:20 hod. Hodnota: - 138.079,50 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je dodávka zemného plynu 2025 - predpokladaná spotreba zemného plynu na 1 rok od 1.1.2025 do 31.12.2025 za všetky OM určená na základe skutočného odberu zemného plynu v roku 2023, 979.676 kWh Lokalita: - okres Gelnica Termín pre podanie ponúk: -...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je dodávka zemného plynu - odberné miesto - predpokladaná celková spotreba zemného plynu MWh počas doby uzavretia zmluvy 354 MWh - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Banská Bystrica Termín pre podanie ponúk: - 15.04.2024 do 12:00 hod...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je dodávka zemného plynu - celkové predpokladané množstvo pre odberné miesto za zmluvné obdobie - 12 mesiacov, 1.950 MWh Lokalita: - okres Banská Bystrica Termín pre podanie ponúk: - 02.04.2024 do 08:05 hod. Hodnota: - 138.079,50 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je dodávka zemného plynu - pravidelná dodávka zemného plynu, zabezpečenie prepravy a distribúcie zemného plynu do odberných miest odberateľa počas zmluvného obdobia - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Michalovce Termín pre podanie po...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je dodávky zemného plynu vrátane zodpovednosti za odchýlku - predpokladaná spotreba zemného plynu (ďalej aj "ZP") na 12 mesiacov 1.720 MWh Lokalita: - okres Nitra Termín pre podanie ponúk: - 27.03.2024 do 11:34 hod. Hodnota: - 72.500 € bez DP...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je dodávka zemného plynu - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Bratislava Termín pre podanie ponúk: - 08.04.2024 do 09:00 hod. Hodnota: - 132.672,43 €

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je dodávka zemného plynu - predmetom zákazky je dodávka zemného plynu na obdobie 24 mesiacov od 01.01.2026 v kategórii - maloodber a zabezpečenie distribúcie, prepravných služieb a súvisiacich systémových služieb do odberných miest odberateľa počas celéh...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je dodávka zemného plynu - dodávka zemného plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením prepravy a distribúcie plynu – kategória V, S odber (veľkoodber, stredný odber) - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - Slovenská republika...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je dodávka zemného plynu - celkové predpokladané množstvo za 10 odberných miest spolu za zmluvné obdobie - 12 mesiacov, 1.070.456 kWh Lokalita: - okres Partizánske Termín pre podanie ponúk: - 15.03.2024 do 13:30 hod. Hodnota: - 72.813,01 €

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projekte

Projekt MojeDopyty.sk združuje 154 621 dopytov na jednom mieste. Využíva spoluprácu s najvýznamnejšími zdrojmi obchodných príležitostí v SR a zaisťuje tak podiel presahujúci 70 % všetkých dopytov a verejných zákaziek dostupných na slovenskom internete. Táto služba predstavuje moderný spôsob ako získavať nových zákazníkov s revolučným konceptom platby za realizáciu zákazky.

MojeDopyty.sk © 2024 | všetky práva vyhradené