Máme pripravené dopyty z Vašej kategórie
Teraz 0 € paušálny poplatok (platí do 4. 12. 2022)
Ďalších 120 dopytov pre Vašu firmu. Zanechajte nám Váš kontakt.

Dopyty z kategórie: Dodávky zemného plynu

    Nájdené 403 dopytov
Za posledný týždeň 22 dopytov
Za posledný mesiac 62 dopytov
Za posledný rok 227 dopytov

Magazín Mojedopyty.sk

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je dodanie plynu 2023 - zemný plyn v objeme 650 MWh za 1 rok, 650 kWh Lokalita: - okres Levice Termín pre podanie ponúk: - 07.12.2022 do 13:13 hod. Hodnota: - 80.000 €

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je dodávka zemného plynu - predpokladaná celková spotreba na celé zmluvné obdobie - 12 mesiacov (od 1.1.2023, 6.00 hod. do 31.12.2023, do 24.00 hod.) pre všetky uvedené odberné miesta (OM) 550 MWh Lokalita: - okres Zvolen Termín pre podanie ponúk:...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je dodávka zemného plynu na rok 2023 - predmetom obstarávania je opakovaná dodávka zemného plynu do všetkých odberných miest verejného obstarávateľa od 01.01.2023 do 31.12.2023 (12 mesiacov), neoddeliteľnou súčasťou dodávky zemného plynu je aj zabezpečen...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je dodávka zemného plynu na rok 2023 - predmetom zákazky je dodávka zemného plynu do 4 odberných miest s prevzatím zodpovednosti za odchýlku, zabezpečením distribúcie a požadovaných služieb súvisiacich s dodávkou a distribúciou zemného plynu na obdobie n...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je združená dodávka plynu 2023 - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Rožňava Termín pre podanie ponúk: - 15.12.2022 do 09:00 hod Hodnota: - 180.000 €

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je dodávka zemného plynu - predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa dodávať zemný plyn do odberného miesta podľa špecifikácie objednávateľa za podmienok dohodnutých v zmluve - dodávateľ sa zaväzuje prevziať za odberateľa zodpovednosť za odchýlky za odbern...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je dodávka zemného plynu na rok 2023 - dodávka zemného plynu, zabezpečenie prepravy a distribúcie plynu, resp. poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete, vrátane prevzatia zodpovedn...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je dodávka zemného plynu - predpokladané zmluvné množstvo spotreby zemného plynu na obdobie od 01.01.2023 od 00:00 hod. do 30.06.2023 do 24:00 hod pre odberné miesto 425 MWh Lokalita: - okres Prešov Termín pre podanie ponúk: - 05.12.2022 do 09:00...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je dodávka zemného plynu pre obec - predmetom zákazky je výber dodávateľa na dodávku zemného plynu v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete na 12 mesiacov do odberných miest špecifikovaného odberateľom a zabezpeči...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je dodávka zemného plynu - predmetom zákazky je dodávka zemného plynu pre obec podľa odberných miest v celkovom predpokladanom odbere 818,741 MWh za 34 mesiacov - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Hlohovec Termín pre podanie ponúk:...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je dodávka plynu a zabezpečenie súvisiacich služieb - predpokladaný objem odberu plynu počas lehoty plnenia predstavuje 376,00 MWh / 376.000,00 kWh Lokalita: - okres Bratislava Termín pre podanie ponúk: - 08.12.2022 do 10:30 hod. Hodnota: - 6...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je dodávka zemného plynu - predpokladaná celková spotreba zemného plynu počas doby uzatvorenia zmluvy, t. j. na 12 mesiacov - zmluvné množstvo (ZM), 1.000 MWh Lokalita: - Slovenská republika Termín pre podanie ponúk: - 02.12.2022 do 09:00 hod....

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je dodávka zemného plynu - celková predpokladaná ročná spotreba plynu za odberné miesto 320 MWh Lokalita: - okres Skalica Termín pre podanie ponúk: - 01.12.2022 do 10:30 hod. Hodnota: - 53.333,33 €

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je dodávka zemného plynu - celková predpokladaná ročná spotreba za všetky odberné miesta spolu 159.363 kWh Lokalita: - okres Čadca Termín pre podanie ponúk: - 01.12.2022 do 10:00 hod. Hodnota: - 15.936,30 €

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je dodávka zemného plynu - predpokladaný celkový rozsah spotreby zemného plynu za OM č.1 - č. 2 na rok 2023, 188,40 MWh Lokalita: - okres Spišská Nová Ves Termín pre podanie ponúk: - 01.12.2022 do 10:00 hod. Hodnota: - 35.750 €

Hľadám: služby Popis: - hľadám dodávateľa plynu pre SOŠ - ročné množstvo 1.000 MWh na rok 2023 Lokalita: - Topoľčany Termín: - od 1. 1. 2023 00:00 hod do 31. 12. 2023 23:59 hod Doplňujúce informácie: - na poslanie ponuky na stanovenie predpokladanej hodnoty do verejného obstaráv...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je dodávka elektrickej energie a zemného plynu na rok 2023 - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Lučenec Termín pre podanie ponúk: - do 06.12.2022 Hodnota: - 179.000,00 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je dodávka elektrickej energie a zemného plynu na rok 2023 - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Lučenec Termín pre podanie ponúk: - do 06.12.2022 Hodnota: - 179.000,00 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je dodanie elektriny a zemného plynu počas roku 2023 - predpokladaná spotreba elektrickej energie 194,77 MWh - predpokladaná spotreba zemného plynu 336,46 MWh Lokalita: - okres Poprad Termín pre podanie ponúk: - 05.12.2022 do 10:00 hod. Hodn...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je dodávka plynu na 3 mesiace trvania zmluvy - predpokladaná celková spotreba plynu na tri mesiace (január marec 2023) 744,690 MWh Lokalita: - okres Poprad Termín pre podanie ponúk: - 05.12.2022 do 15:00 hod. Hodnota: - 94.600,00 € bez DPH

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projekte

Projekt MojeDopyty.sk združuje 104 040 dopytov na jednom mieste. Využíva spoluprácu s najvýznamnejšími zdrojmi obchodných príležitostí v SR a zaisťuje tak podiel presahujúci 70 % všetkých dopytov a verejných zákaziek dostupných na slovenskom internete. Táto služba predstavuje moderný spôsob ako získavať nových zákazníkov s revolučným konceptom platby za realizáciu zákazky.

MojeDopyty.sk © 2022 | všetky práva vyhradené