Máme pripravené dopyty z Vašej kategórie
Teraz 0 € paušálny poplatok (platí do 1. 10. 2023)
Ďalších 120 dopytov pre Vašu firmu. Zanechajte nám Váš kontakt.

Dopyty z kategórie: Cestné stavby

    Nájdené 1 298 dopytov
Za posledný týždeň 6 dopytov
Za posledný mesiac 23 dopytov
Za posledný rok 339 dopytov

Magazín Mojedopyty.sk

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je vybudovanie spevnenej plochy - predmetom zákazky je vybudovanie spevnenej plochy pre odstavovanie osobných vozidiel majiteľov bytového domu - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Nitra Termín pre podanie ponúk: - 09.10.2023 do 10:00...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je výstavba odstavnej plochy - výstavba odstavnej plochy a dopravné napojenie na miestnu cestu - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Komárno Termín pre podanie ponúk: - 04.10.2023 do 09:00 hod. Hodnota: - 58.298,32 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je rekonštrukcia komunikácie - celkovo bude vytvorený moderný dopravný priestor, ktorý zohľadňuje rôzne formy dopravy - hlavný dôraz sa dáva na pešiu dopravu, cyklistickú dopravu a automobilovú dopravu - komunikácia má degradovaný povrch a nefunkčné od...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je oprava miestnych ciest a chodníkov - predmetom zákazky sú rekonštrukcie, opravy a údržby už existujúcich chodníkov a cesty vo vybraných lokalitách - oprava asfaltového krytu cesty na dĺžke 170 m a šírke do 7,0 m o hr. 8,0 cm, úprava kanalizačných po...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je revitalizácia cesty - predmetom zákazky je vylepšenie parametrov cestného telesa najmä zvýšenie únosnosti podložia na vnútorných oblúkoch, výmena asfaltových vrstiev vozovky - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Malacky Termín pre p...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je oprava komunikácií - predmetom zákazky je zabezpečenie opravy poškodenej cestnej komunikácie v areáli závodu - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Bratislava Termín pre podanie ponúk: - 26.09.2023 do 10:00 hod. Hodnota: - 24.55...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je výstavba cyklistických komunikácií - predmetom zákazky je výstavba obojsmerného cyklochodníka s pásom pre chodcov a cyklopešej lávky - bližšie informácie na vyžiadanie Lokalita: - okres Liptovský Mikuláš Termín pre podanie ponúk: - 05.10.2023...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je oprava odvodnenia mosta - predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác na moste, ktoré zahŕňajú výmenu poškodených častí odvodnenia mosta, doplnenie kotvenia odvodnenia mosta podľa zvoleného systému odvodnenia a sanáciu poškodených betónových častí...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je rekonštrukcia miestnej komunikácie - vetva A má dĺžku 109,55 m a šírku 2,50 m + hĺbková drenáž 0,25 m - vetva A je navrhnutá v kateg. MOK 3,5 / 20, funkčná trieda C3 - priečny sklon komunikácie vetvy A je jednostranný 2,0 % a smeruje do hĺbkovej dre...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je výmena obrusnej vrstvy asfatobetónového krytu - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Prešov Termín pre podanie ponúk: - 20.09.2023 do 09:00 hod. Hodnota: - 170.863,01 € bez DPH

Hľadám: stavebníctvo Popis: - mám záujem o zhotovenie prístupovej cesty - vrátane obrubníkov a podložia Lokalita: - Špačince Termín: - 1-2 mesiace Doplňujúce informácie: - potrebujem vybudovať prístupovú komunikáciu - cestu o šírke 6 m a dĺžke 77 m - povrch môže byť betón, asfa...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je oprava vozovky - oprava pozostáva z reprofilizácie existujúceho povrchu pôvodnej LC, s následným zhutnením a položením ložnej a obrusnej vrstvy - na LC sa budú čistiť priekopy a zriadia sa krajnice - bližšie vo výkaze výmer Lokalita: - okres Kru...

Hľadám: stavebníctvo Popis: - mám záujem o realizáciu cesty Rozmer: - dĺžka 276 m - šírka 10 m - v tomto rozmere je už aj zelený pás a chodník - PD mám, ak bude záujem viem preposlať Lokalita: - Prešov a okolie, obec sa nachádza pri Prešove Termín: - cca február 2024

Dopytujem: stavebníctvo Popis: - mám záujem o zhotovenie parkovacej plochy pomocou štrkovej rohože Rozsah: - 10 parkovacích miest Lokalita: - Košice-Šaca Termín: - ihneď

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je oprava lesnej cesty - oprava LC bude pozostávať z vyrovnávky vyjazdených koľají a výtlkov z kameniva fr. 0/63 m, penetračný makadam hr. 90 mm, z kameniva fr. 32/63 mm, 16/22 mm a 8/11 mm a 4/8 mm s trojitým preliatím cestným asfaltom - bližšie inform...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je rekonštrukcia úsekov ciest - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Stropkov Termín pre podanie ponúk: - 16.10.2023 do 09:00 hod. Hodnota: - 1.632.499,87 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je rekonštrukcia a obnova mostov - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Zvolen Termín pre podanie ponúk: - 25.09.2023 do 09:00 hod. Hodnota: - 487.250,00 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je výstavba vodovodu - predmetom zákazky je výstavba vodovodu v lokalitách 1A a 1B určených pre IBV, rekonštrukcia miestnej komunikácie a rekreačno-oddychového areálu - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Tvrdošín Termín pre podanie p...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je doplnenie bezpečnostných prvkov (zvodidiel) na ceste - predmetom zákazky je doplnenie bezpečnostných prvkov (zvodidiel) a demontáž existujúceho nevyhovujúceho zvodidla (realizácia stavebných prác) odborne spôsobilou osobou na ceste - bližšie informác...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je stavebná úprava miestnej komunikácie a chodníkov - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Topoľčany Termín pre podanie ponúk: - 20.09.2023 do 09:00 hod. Hodnota: - 436.602,81 € bez DPH

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projekte

Projekt MojeDopyty.sk združuje 131 671 dopytov na jednom mieste. Využíva spoluprácu s najvýznamnejšími zdrojmi obchodných príležitostí v SR a zaisťuje tak podiel presahujúci 70 % všetkých dopytov a verejných zákaziek dostupných na slovenskom internete. Táto služba predstavuje moderný spôsob ako získavať nových zákazníkov s revolučným konceptom platby za realizáciu zákazky.

MojeDopyty.sk © 2023 | všetky práva vyhradené