Máme pripravené dopyty z Vašej kategórie
Teraz 0 € paušálny poplatok (platí do 4. 12. 2022)
Ďalších 120 dopytov pre Vašu firmu. Zanechajte nám Váš kontakt.

Dopyty z kategórie: Bezpečnostné služby, ostraha

    Nájdené 81 dopytov
Za posledný týždeň 2 dopytov
Za posledný mesiac 4 dopytov
Za posledný rok 36 dopytov

Magazín Mojedopyty.sk

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je zabezpečenie vykonania ochrany majetku štátu v správe objednávateľa - výkonom strážnej služby - bližšie informácie na vyžiadanie Lokalita: - okres Bratislava Termín pre podanie ponúk: - 09.12.2022 do 10:00 hod. Hodnota: - 22.770,00 € bez...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je strážna, bezpečnostná a informátorská služba - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Bratislava Termín pre podanie ponúk: - 07.12.2022 do 16:00 hod. Hodnota: - 385.287,00 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je strážna, bezpečnostná a informačná služba pre areál a objekty objednávateľa - predmetom služby bude fyzické stráženie a komplexné zabezpečenie ochrany majetku objednávateľa na obdobie 12 mesiacov - stráženie objektov objednávateľa sa vykonáva nepretr...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je fyzická ochrana objektov, strážna a informátorská služba na obdobie od 1.1.2023 - 31.12.2023 - nepretržitá kontrola a kamerové monitorovanie všetkých objektov (6 objektov) 24 hodín denne - evidencia a kontrola vstupu a výstupu cudzích osôb - usmerňo...

Hľadám: služby Popis: - hľadám autorizovanného bezpečnostného technika Špecifikácia: - na vykonávanie činnosti v zmysle zákona o BOZP a dalších platných právných noriem - ktorý bude našej firme plniť úlohy bezpečnostechnickej služby v zmysle zákona o BOZP, viesť evidenciu a aktualizáciu BOZ...

Hľadám: služby Popis: - hľadám autorizovanného bezpečnostného technika Špecifikácia: - na vykonávanie činnosti v zmysle zákona o BOZP a dalších platných právných noriem - ktorý bude našej firme plniť úlohy bezpečnostechnickej služby v zmysle zákona o BOZP, viesť evidenciu a aktualizáciu BOZ...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je fyzická ochrana objektu a majetku vneseného do objektu, zabezpečená súkromnou bezpečnostnou službou prostredníctvom strážnej služby - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Bratislava Termín pre podanie ponúk: - 24.10.2022 do 10:00 hod...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je strážna, bezpečnostná a informačná služba pre areál a objekty objednávateľa - stráženie objektov objednávateľa sa vykonáva nepretržitou službou 24 hodín denne, 7 dní v týždni (vrátane dní pracovného voľna, pracovného pokoja a vo sviatok) - strážna, b...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je poskytovanie služieb informátora v objektoch - nočná služba 12 hod. - počet prítomných vrátnikov na 1 objekt 1 osoba - trvanie zmluvného vzťahu 88 dní Lokalita: - Slovenská republika Termín pre podanie ponúk: - 17.10.2022 do 10:00 hod. Ho...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je poskytovanie nonstop strážnych služieb - nonstop stráženie objektov 24 (dvadsaťštyri) hodín, 7 (sedem) dní v týždni počas pracovných dní, dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - Slovenská republika...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je ochrana objektu - predmetom zákazky je pripojenie objektu zabezpečeného systémom poplachovej signalizácie narušenia podľa STN 33 4591 - na stredisko registrovania poplachov a v prípade narušenia objektu zabezpečiť vyslanie príslušnej zásahovej hliadky...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky sú bezpečnostné služby v objektoch - bezpečnostné služby bude v každom objekte poskytovať jeden pracovník strážnej služby v dennej 13 hodinovej zmene od 6:00 do 19:00 - v prípade mimoriadnej udalosti pri narušení objektu, ktorý je predmetom zákazky, ver...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je strážna, bezpečnostná a informátorská služba - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Bratislava Termín pre podanie ponúk: - 26.08.2022 do 11:00 hod. Hodnota: - 366.865,00 € bez DPH

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je obstaranie strážnej služby - zabezpečenie strážnej služby v režime 24 hodín sedem dní týždni v počte 1 pracovník / 1 smena - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Bratislava Termín pre podanie ponúk: - 01.08.2022 do 10:00 hod. Hod...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je výkon strážnej služby - predmetom zákazky je najmä poskytovanie komplexnej objektovej ochrany, poskytovanie a výkon strážnej služby za účelom ochrany osôb a majetku v objektoch verejného obstarávateľa - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - ok...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je strážna služba - predmetom zákazky je najmä poskytovanie komplexnej objektovej ochrany, poskytovanie a výkon strážnej služby za účelom ochrany osôb a majetku v objektoch verejného obstarávateľa v súlade so zákonom č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služi...

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je poskytnutie strážnej služby - odvoz tržby - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Trenčín Termín pre podanie ponúk: - 11.07.2022 do 10:00 hod. Hodnota: - 27.456 €

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je poskytnutie strážnej služby - odvoz tržby - bližšie informácie v prílohe Lokalita: - okres Trenčín Termín pre podanie ponúk: - 29.06.2022 do 10:00 hod. Hodnota: - 27.456 €

Podrobný popis: -predmetom verejnej zákazky je poskytnutie strážnej služby - odvoz tržby - predmetom zákazky je poskytovať v prospech objednávateľa bezpečnostné služby pri ochrane majetku - odvoze finančných hotovostí a cenín na základe objednávky od objednávateľa - bližšie informácie v prílohe...

Kontakty

Business Aggregator, s.r.o.
Sluneční náměstí 2583/11, Praha 13
IČO: 08320349

O projekte

Projekt MojeDopyty.sk združuje 104 040 dopytov na jednom mieste. Využíva spoluprácu s najvýznamnejšími zdrojmi obchodných príležitostí v SR a zaisťuje tak podiel presahujúci 70 % všetkých dopytov a verejných zákaziek dostupných na slovenskom internete. Táto služba predstavuje moderný spôsob ako získavať nových zákazníkov s revolučným konceptom platby za realizáciu zákazky.

MojeDopyty.sk © 2022 | všetky práva vyhradené